Billeder & gallerier

Det er let at bruge billeder i WordPress. Hvis billedet er for stort, bliver det automatisk beskåret. Der beskæres fra midten og ud mod kanterne – derfor er det bedst at bruge billeder i liggende retning (landscape) og med centralt placeret motiv, så man ikke risikerer at meningsbærende dele, hoveder og lignende, skæres væk.

Billeder

Det er let at tilføje billeder til indholdsfeltet. Man kan vælge med eller uden billedtekst, og man kan vælge at venstrestille, højrestille eller centrere billedteksten.

tkLOe7nnQ7mnMsiuijBy_hm
Her er et stort billede og dette er en venstrestillet billed-tekst. Man kan også indsætte links – f.eks. til siden om billedjustering.

Det store billede i fuld bredde er flot og kan bruges i mange sammenhænge. Men der kan også være situationer, hvor et mindre billede eller et højrestillet billede vil understøtte budskabet bedre. Se eksempler på billedjustering.

Gallerier

Mesa har også galleri, som vist herunder. Hvert billede linker typisk til billedet i fuld størrelse. Man kan vælge hvor mange kolonner, billederne skal fordeles på, og man kan vælge, om der skal være billedtekst eller ej under hvert billede. Her har vi vist to gallerier – her med 3 kolonner med billedtekst.

Og herunder med 2 kolonner uden billedtekst. Billedteksten er knyttet til billedet, som typisk ligger i én version, så når man fjerner billedteksten, vil man fjerne den alle steder, hvor billedet vises.

Det var lidt om billeder og gallerier i Mesa – her kan du læse om brug af video i Mesa.